CB Rådgivning

”Att prestera är att åstadkomma något, utföra eller uträtta”

CB Rådgivning erbjuder dig psykologisk rådgivning inom idrott och hälsa. Jag arbetar utifrån ett holistiskt-kognitivt perspektiv. Det innebär att vi utgår ifrån helheten i din vardag. Vi ser hur dina tankar påverkar dig, din idrott, din hälsa eller din prestation. Mitt arbete grundar sig i vetenskapligt förankrad kunskap där processen är strukturerad och målinriktad.

Problematiken kan handla om destruktiva beteendemönster, din oro och rädsla till att handskas med förändringar. Det finns egentligen inga problem som är för stora, inte heller för små. Jag fokuserar på din utveckling, kanske din väg för att bli bäst i världen. Jag utgår ifrån din upplevelse och dina mål, vad du vill åstadkomma, utföra eller uträtta!

Välkommen till CB Rådgivning!

Cecilia Båge Rådgivare